ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Τα ποντίκια αποτελούν ένα σημαντικό κίνδυνο για τον άνθρωπο, αφενός γιατί καταστρέφουν ένα σημαντικό ποσοστό τροφίμων τα όποια παράγει και αφετέρου μπορούν να μεταδώσουν αρκετές ασθένειες τόσο στο άνθρωπο όσο και σε οικόσιτα ζώα. Εκτιμάται ότι καταστρέφουν το 20% των φυτειών και το 4% των αποθηκευμένων τροφίμων ετήσιος και ότι οφείλονται σε  αυτά περισσότεροι θάνατοι ανθρώπων από ότι σε όλους τους πολέμους μαζί.

​​​​​​​Είναι φορείς πόλων παθογόνων μικροοργανισμών που μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο με το δάγκωμα, τα ούρα και τα κόπρανα καθώς και με τους ξενιστές που μεταφέρουν (ψύλλοι, τσιμπούρια και ψείρες). Πέραν της καταστροφής ενός προϊόντος από την παραγωγή του μέχρι την τοποθέτηση στο ράφι και έπειτα στο σπίτι, τα ποντίκια τρώνε ηλεκτροφόρα καλώδια σε εργοστασιακές εγκαταστάσεις με αποτέλεσα να σταματούν οι εργασίες, να χάνονται χρήματα και να καταστρέφονται χώροι, λόγω βραχυκυκλωμάτων.  Συνεπώς αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να γίνεται μυοκτονία σε ένα χώρο είτε αυτός περιέχει τρόφιμα είτε επεξεργάζεται τρόφιμα.​​​​​​​
Στην Ελλάδα συναντάμε τρία είδη ποντικιών. 
image-352456-pinakas-e4da3.jpg
image-352459-mouse-c20ad.jpg
Τρόποι Αντιμετώπισης Ποντικιών
Κατά τη μυοκτονία επιθεωρείται ο χώρος τον όποιο θέλουμε να προστατέψουμε, διορθώνονται τυχόν κτιριακές ατέλειες (ανοίγματα σε τοίχους κ.τ.λ.) και επιλέγονται οι θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν οι δολωματικοί σταθμοί, εξωτερικά και εσωτερικά του χώρου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα HACCP.

Στους σταθμούς τοποθετούνται μυοκτόνα δολώματα με δραστική ουσία, η οποία δρα ως αντιπηκτικό στο αίμα, διασπά τη βιταμίνη Κ1 και το ποντίκι πεθαίνει από εσωτερική αιμορραγία. Τα δολώματα περιέχουν και ταριχευτικές ουσίες και έτσι τα ποντίκια δεν μυρίζουν μετά το θάνατό τους. Οι σταθμοί σύλληψης τοποθετούνται εσωτερικά του χώρου και εκεί που δεν επιτρέπεται η χρήση τοξικών ουσών συμφώνα με τους διεθνής κανονισμούς.

​​​​​​​Όλα τα μυοκτόνα σκευάσματα πρέπει να χρησιμοποιούνται από ειδικευμένα συνεργεία όπως αυτό της εταιρείας ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, η όποια προσφέρει τις υπηρεσίες της με ασφάλεια συνέπεια και αποτελεσματικότητα.